ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Μεσογειακή μύγα είναι ένα από τα πιο καταστρεπτικά έντομα παγκοσμίως (πέραν των 250 φυτών και φρούτων έχουν απαριθμηθεί ως οικοδεσπότες σε αυτό το παράσιτο) με σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση στον τομέα της γεωργίας. Για αυτόν τον λόγο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεωργικά παράσιτα στον κόσμο.  Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο σχετίζεται με μια διεξοδική έρευνα για ανάπτυξη όλης της απαραίτητης μεθοδολογίας με σκοπό την δημιουργία πρωτοποριακής αυτοματοποιημένης παγίδας εγκλωβισμού της μεσογειακής μύγας και ολοκληρωμένου-αυτοματοποιημένου συστήματος για συνεχή καταγραφή, αναγνώριση και καταμέτρηση της μεσογειακής μύγας καθώς και των σχετικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον πληθυσμό της. Το προηγμένο σύστημα που θα αναπτυχθεί, πέραν από την αυτοματοποιημένη παγίδα, θα αποτελείται από ασύρματους αισθητήρες, σύστημα μεταφοράς δεδομένων με ασύρματα δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 και λογισμικό καταγραφής και ελέγχου. 


Medflytrap-figure